Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ ba, 23/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Phát huy tinh thần yêu nước, phát triển đất nước nhanh, bền vững'

Thứ hai, 23/04/2018 453 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cần phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.
 “Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã đề ra”.
Đây là chia sẻ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp năm mới 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang


Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xin Chủ tịch nước khái quát về những thành tựu nổi bật của đất nước?
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Có thể khẳng định, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 35,8 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua...
Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã thu được thành quả rất đáng khích lệ. Chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị trong sạch, vững mạnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng…
Những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đem lại không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, được dư luận và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Năm 2017 ghi dấu ấn thành công của Việt Nam trên mặt trận đối ngoại, xin Chủ tịch nước đánh giá về những thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại trong năm qua?
Năm 2017 là năm ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà.
Trước hết, đó là thành công rực rỡ của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 với việc chúng ta đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà, tạo dấu ấn lịch sử trong tiến trình liên kết kinh tế - chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; đề xuất nhiều sáng kiến, ưu tiên, điều hành linh hoạt, sáng tạo, vượt qua khác biệt, tạo dựng đồng thuận, không chỉ giữ vững đà hợp tác và liên kết APEC, mà còn góp phần xây dựng tầm nhìn chiến lược của Diễn đàn trong những thập niên tới.
Chúng ta đã làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống. Lãnh đạo nước ta và các nước đã tiến hành nhiều chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao.
Đặc biệt, đã có hàng chục chuyến thăm cấp cao giữa nước ta và các nước lớn hàng đầu khu vực và thế giới. Chưa bao giờ trong một ngày, ta đã đón tiếp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC, ta đã đóng vai trò tích cực nhằm duy trì và thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ. Hoạt động thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài năm nay đều đạt kết quả cao hơn so với dự kiến.
Hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, cả trên bình diện song phương và đa phương, đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Trong ASEAN, ta đã góp phần rất quan trọng vào việc củng cố đoàn kết, đồng thuận và tiếng nói chung trong các vấn đề chiến lược tại khu vực. Các cơ chế đối thoại và hợp tác về an ninh - quốc phòng với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước đối tác lớn, sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương về an ninh - quốc phòng cũng như hoạt động giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc đã tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.
Năm APEC 2017 là điểm nhấn của đối ngoại Việt Nam năm qua, khẳng định thế và lực của đất nước trong ngoại giao đa phương. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, xin Chủ tịch nước cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất này?
Đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần nâng cao vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực.
Thành công đó đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương, góp phần củng cố xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Sự tham dự đầy đủ của toàn bộ các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và lãnh đạo ba quốc gia khách mời gồm Lào, Campuchia và Myanmar tại Tuần lễ Cấp cao APEC.
Điều đó cho thấy vị trí chiến lược, vai trò to lớn của Việt Nam trong khu vực, sự cam kết của các nền kinh tế thành viên đối với tiến trình hợp tác APEC, cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với APEC và Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đều đánh giá cao vai trò chủ nhà của ta trong việc dẫn dắt, khởi xướng nhiều ý tưởng, sáng kiến để đưa APEC đi đến đồng thuận trên nhiều vấn đề và hướng tới xây dựng tương lai chung.
Những kết quả đạt được trong Năm APEC 2017 sẽ tạo đà để Việt Nam đảm nhiệm những trọng trách lớn của quốc tế trong những năm tới, trong đó có việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.
Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 một lần nữa khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của đối ngoại đa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, xin Chủ tịch nước đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của đất nước?
Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó tăng trưởng GDP  được xác định ở mức 6,5-6,7%; tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế...
Chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản: chính trị - xã hội ổn định, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, niềm tin vào triển vọng phát triển đất nước được củng cố; đất nước còn nhiều tiềm năng phát triển và nhất là chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu của quá trình hơn 30 năm đổi mới đất nước...
Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong đó, lợi thế về lao động đang mất đi nhanh chóng do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tác động từ tình hình kinh tế thế giới...
Trong bối cảnh trên, chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.
Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước có điều gì muốn gửi gắm đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài?
Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã đề ra.
Tôi tin tưởng, với khí thế mới, sức sống mới, niềm tin mới và quyết tâm mới, đồng bào miền xuôi cũng như miền ngược, ở trong và ngoài nước hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc, xin chúc đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Nguồn: vietnamnet.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1855259

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 63