Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính

Thứ năm, 28/03/2024 432 lượt xem

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã và đangđẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây được coi là giải pháp quan trọng để hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng tiến độ đề ra.

Thời điểm này, trong các cuộc họp chi bộ hay tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn Phát Diệm đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đồng chí Đinh Công Thành, Bí thư Chi bộ Phát Diệm Tây (Thị trấn Phát Diệm) cho biết:Trong các cuộc họp định kỳ, chi bộ đã lồng ghép quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh,của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến toàn thể đảng viên. Chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương này nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính.

Theo phương án số 02/PA-UBND tỉnh Ninh Bình ngày 01/2/2024 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2025 và Đề án 01/ĐA-UBND ngày 13/3/22024 của UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 – 2025, huyện Kim Sơn có các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Phương vào Thị trấn Phát Diệm. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim Hải và phần đất bãi bồi ven biển khu vực đơn vị quân đội 1080 quân đoàn I (cũ) vào Thị trấn Bình Minh.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo AN – QP. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách, góp phần vào sự thành công cải cách hành chính tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Tuy nhiên việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, tác động đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân. Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại các địa phương trong diện sắp xếp, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện; xây dựng phương án cụ thể trong việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách sau khi thực hiện Đề án sắp xếp. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh của các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, kết hợp tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư, gặp gỡ tác động trực tiếp đến từng người dân... để đạt được hiệu quả cao nhất.

Tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính trên Trang thông tin điện tử Thị trấn Phát Diệm.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng đề cương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh huyện đăng tải thông tin sắp xếp các đơn vị hành chính trên Trang thông tin điện tử; hệ thống Đài Phát thanh của huyện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiện tra cứu, theo dõi. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn; thông tin toàn diện, khách quan quá trình thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

y ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các chi, đảng bộ cơ sở, tập trung chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chủ trương này nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là công tác tuyên truyền đến các khu dân cư; các xã, thị trấn trong diện sắp xếp đã đăng tải kịp thời các thông tin về việc sắp xếp trên trang điện tử của địa phương và trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thị trấn. Đồng chí Trần Hồng Hải, Chủ tịch UBND xã Lưu Phương cho biết: Thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025, UBND xã đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND huyện, các văn bản có liên quan đến các xóm và các đơn vị trên địa bàn xã.Thực hiện lộ trình sắp xếp theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; công khai nội dung phương án trên trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh xã và trang Fanpage, nhóm Facebook, Zalo của địa phương, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên để phản ánh đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp Nhân dân nắm vững chủtrương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 và tin tưởng, đồng thuận với chủ trương này. Đây là điều kiện thuận lợi để từ ngày 28/3 – 30/3/2024 các xã, thị trấn trong diện sắp xếp thực hiện việc sắp xếp sẽ tổ chức thành công lấy ý kiến cử tri đạt kết quả cao nhất.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487874

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 227