Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ ba, 23/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ tư, 28/02/2024 1982 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 23/2/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành công văn số 159-CV/BTG về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII gửi Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Cuộc thi trực tuyếntại địa chỉ https://baocaovien.vn

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 3 tuần thi: Tuần thi thứ nhất: từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Đối tượng dự thi gồm: Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Để lan tỏa nội dung của Cuộc thi đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia; yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở tham gia cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, là tiêu chí trong việc bình xét, xếp loại thi đua cuối năm.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1855321

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 125