Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

08 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ hai, 23/08/2021 1273 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Công văn số 75/HĐTV ngày 29/7/2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thông tin về các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hường đại dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - thành viên Hội đồng.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng hướng dẫn việc khai thác, sử dụng 08 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hường đại dịch Covid-19 sau đây:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

 

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-tam-hoan-hop-dong-thoa-thuan-khong-huong-luong.html

 

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-vay-von-de-tra-luong.html

 

3. Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

 

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-ngung-viec.html

 

4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-nhung-khong-du-dieu-kien-huong-that-nghiep.html

 

5. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.002051

 

6. Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan.html

 

7. Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cá nhân.

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-ca-nhan.html

 

8. Gửi phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

 

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html.

 

 

Theo https://moc.gov.vn/

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1845602

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 111