Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của 04 xã Hồi Ninh, Kim Chính, Tân Thành và Kim Đông

Thứ năm, 26/10/2023 614 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023.

UBND huyện đã giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của 04 xã Hồi Ninh, Kim Chính, Tân Thành và Kim Đông. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của 04 xã Hồi Ninh, Kim Chính, Tân Thành và Kim Đông. Văn bản góp ý gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện) trước ngày 30/10/2023 hoặc qua mục góp ý trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Trân trọng cảm ơn.


Văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo BC kết quả thẩm tra hồ sơ NTM xã Hồi Ninh

Dự thảo BC kết quả thẩm tra hồ sơ NTM xã KIm Chính

Dự thảo BC kết quả thẩm tra hồ sơ NTM xã Tân Thành

Dự thảo BC kết quả thẩm tra hồ sơ NTM xã KIm Đông

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256328

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 257