Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ tư, 17/08/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Lĩnh vực Nông nghiệp

QUYẾT ĐỊNH số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 709/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Nội dung TTHC cấp tỉnh

Nội dung TTHC cấp huyện

Nội dung TTHC cấp xã

QUYẾT ĐỊNH số 668/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp, Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 668/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Nội dung TTHC

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 442/QĐ-UBND

Phụ lục 1

Phụ lục 2

QUYẾT ĐỊNH số 301/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 301/QĐ-UBND

Phụ lục

Nội dung TTHC

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
620371

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 1005