Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ tư, 18/04/2018 944 lượt xem

Chiều 23/02/2017, đồng chí Đinh Chung Phụng, UV BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam…phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.Đối với tỉnh Ninh Bình, căn cứ vào phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế tại địa phương, ban chỉ đạo tổng điều tra đã xây dựng phương án và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, từng ngành chức năng và nhiệm vụ cho từng giai đoạn cụ thể. Thời gian tổng điều tra diễn ra đến hết năm 2017. Thời điểm này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã được thành lập theo đúng quy định và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho cuộc tổng điều tra.
      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ quan trọng, triển khai trên diện rộng, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017,đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trước mắt cần khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị để cán bộ và nhân dân nắm được thông tin cuộc tổng điều tra. Cục Tthống kê có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết đến các ngành, các huyện, thành phố; thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình để đăng tải các nội dung tuyên truyền phù hợp. Đối với các huyện, thành phố Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; quan tâm việc tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên đảm bảo chất lượng. Đồng chí cũng lưu ý cần chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ trên từng lĩnh vực, địa bàn phù hợp. Về kinh phí tổ chức thực hiện, trên cơ sở quy định của Trung ương, Cục Thống kê phối hợp với Sở tài chính xây dựng dự toán cụ thể cho từng hoạt động./.

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487868

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 221