Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tỉnh Ninh Bình đánh giá hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp huyện năm 2012

Thứ hai, 16/04/2018 398 lượt xem

Thành phố Ninh Bình dẫn đầu về hoạt động của bộ phận “một cửa”

Toàn cảnh hội thảo

Thực hiện Quyết định 96/QĐ-BNV ngày 15/02/2012 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp huyện năm 2012, UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp huyện (Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 6/8/2012). Báo cáo đã phản ánh quá trình tổ chức thực hiện, phương pháp điều tra và kết quả đánh giá tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, việc đánh giá dựa trên kết quả khảo sát đối tổ chức và công dân (Phiếu B- có 4 tiêu chí) và đối với công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” (Phiếu A- có 5 tiêu chí). Kết quả khảo sát cho thấy:
        1.     Theo nhóm tiêu chí A, Bộ phận “một cửa” của thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp và các huyện Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Mô đạt mức khá; các huyện Nho Quan, Yên Khánh và Gia Viễn đạt mức trung bình.
         2.     Theo nhóm tiêu chí B, Bộ phận “một cửa” của thành phố Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, Gia Viễn đạt mức khá; các huyện Kim Sơn, Thị xã Tam Điệp đạt mức trung bình.
         Tổng hợp chỉ số chung chỉ có Thành phố Ninh Bình đạt loại tốt, các đơn vị còn lại đạt mức khá, không có đơn vị mức trung bình.
          Kết quả khảo sát cho thấy, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân theo cơ chế “một cửa”. So với các địa phương trong toàn quốc thì hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp huyện năm 2012 của tỉnh Ninh Bình được đánh giá ở mức độ tốt.
Báo cáo cũng phân tích và nêu những kiến nghị với Bộ Nội vụ về yêu cầu hoàn thiện kết cấu, nội dung Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp huyện cũng như phương pháp khảo sát để Bộ Nội vụ hoàn thiện Bộ chỉ số và triển khai thực hiện đánh giá Bộ phận “một cửa” cấp huyện trong toàn quốc từ năm 2013.
Phương pháp đánh giá:
        1.     Đánh giá của cơ quan nhà nước (phiếuA), tổ công tác của UBND cấp huyện tự đánh giá, cho điểm theo tiêu chí; trên cơ sở đánh giá của các huyện, tổ công tác của tỉnh kiểm tra thực tế, xem xét mối tương quan giữa các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, thống nhất cho điểm và thông báo kết quả cho các đơn vị
         2.     Đánh giá của tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ hành chính công (phiếu B): việc thu thập thông tin được tiến hành bằng phiếu khảo sát và phỏng vấn qua điện thoại. Trên cơ sở thông tin thu được, tổ công tác của cấp huyện đánh giá, cho điểm và báo cáo tổ công tác của tỉnh để thống nhất cho điểm và thông báo kết quả cho các đơn vị.
Tổ chức thực hiện thí điểm:
          1.     UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá bộ phận “một cửa” cấp huyện
           2.     Quyết định thành lập tổ công tác của tỉnh, tổ trưởng do Phó Giám đốc Sở Nội vụ đảm nhận, tổ viên là đại diện các Sở Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động TBXH, Sở Tài nguyên và Môi trường
           3.     UBND cấp huyện ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác của huyện do đồng chí Phó Chủ tịch làm tổ Trưởng.
           4.     Trên cơ sở đánh giá của tổ công tác, UBND tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Dự án hỗ trợ CCHC của UNDP hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh , Bộ Nội vụ
 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394123

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 683