Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết Tthủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 29/04/2022 642 lượt xem

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 26/UBND-PVHCC triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự làm việc tại Trung tâm, Bộ phân Một cửa cấp huyện, cấp xã, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để triển khai việc số hóa đạt chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo cho việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực bảo đảm theo đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020, Công văn số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh.

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức ngoài thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và quy trình được Văn phòng Chính phủ hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ. Đảm bảo thời gian bắt đầu triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị Định 107/2021/NĐ-CP, cụ thể: Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bắt đầu kể từ ngày 01/6/2022; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện bắt đầu kể từ ngày 01/12/2022; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn) bắt đầu kể từ ngày 01/6/2023.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Trong đó chú trọng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm (vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật) để đảm bảo mỗi công chức, viên chức Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đều được tập huấn, hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ trực tiếp tại các quầy giao dịch của Trung tâm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và Viễn thông Ninh Bình nghiên cứu các văn bản chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực bảo đảm theo đúng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 và Công văn số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022.

 

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Ninh Bình và cơ quan liên quan nghiên cứu quy định và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện TTHC chính gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, kỹ năng thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Văn bản này.

Xem chi tiết công văn số 26/UBND-PVHCC tại đây.

 

An Na

Theo: ninhbinh.gov.vn

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394222

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 782