Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 08/02/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: phấn đấu đến năm 2025 hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ từ 80% hộ gia đình trở lên

Thứ bảy, 29/10/2022 235 lượt xem

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025: hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ từ 80% hộ gia đình trở lên; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G. Đến năm 2030 tỉnh thực hiện phổ cập mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G.

 

Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời, cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Quyết định số 749/QĐ-TTg và Nghị quyết số 01-NQ/TU; xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ rộng trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng và phát triển mới hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường chia sẻ, dùng chung hạ tầng nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ cảnh quan, môi trường. 

 

UBND tỉnh đã đưa một số giải pháp triển khai thực hiện, cụ thể:

 

Giải pháp về quản lý nhà nước: tuyên truyền phổ biến các quy định, chính sách về phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc đầu tư phát triển, sử dụng viễn thông băng rộng hiệu quả; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; quản lý quy hoạch, định hướng phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng phù hợp với nội dung với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Ninh Bình và các quy định khác có liên quan; thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông tại địa phương. Quản lý, giám sát chất lượng thiết bị, dịch vụ và công trình viễn thông nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

 

Giải pháp về cơ sở hạ tầng: rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, để tạo điều kiện trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông, cũng như dùng chung hạ tầng kỹ thuật công cộng liên ngành trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng các hệ thống truyền dẫn với công nghệ hiện đại, dung lượng lớn bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tới tất cả các cấp, ngành, doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; quản lý việc phát triển hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông theo nội dung của Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Ninh Bình; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng đảm bảo hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo các mục tiêu cụ thể đề ra; chủ trì việc đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

 

Xem chi tiết Kế hoạch số 171/KH-UBND tại đây.

 

Theo ninhbinh.gov.vn

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 776927

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 811