Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ ba, 04/04/2023 375 lượt xem

Nghị quyết (SỐ 09/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh.

Ngày 10/3/2023, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh. Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình quản lý với các nội dung sau: 

Mục tiêu đầu tư của Dự án: Phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm của cha ông tới nhân dân, đảng viên và lực lượng vũ trang của tỉnh cũng như trên cả nước khi tới tham quan khu di tích. 

Quy mô đầu tư: Xây dựng, cải tạo các công trình và hạng mục phụ trợ thuộc 3 khu gồm: Khu 1- Nhà truyền thống; Khu 2 - Các hạng mục phụ trợ; Khu 3 - Khu ao. Cụ thể: Khu 1 - Nhà truyền thống: San lấp mặt bằng; kè đá hộc; nhà truyền thống 2 tầng; nhà vệ sinh 1 tầng; sân bê tông, rãnh thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng; bể nước; cổng, tường rào; hệ thống cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác. Khu 2 - Các hạng mục phụ trợ thuộc khu trận địa pháo phòng không Kim Đài: Nâng cao độ nền; sửa chữa tường hào du kích; cải tạo kè đá bờ sông; cổng, tường rào; sân, đường dạo lát đá, rãnh thoát nước; hệ thống cây xanh cảnh quan, không gian giao lưu và các hạng mục phụ trợ khác. Khu 3 - Khu ao: Kè xung quanh ao; san lấp vườn cây quanh ao; cổng, tường rào. 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 14 tỷ 950 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Dự án thực hiện tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2024. 

Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10/3/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nguồn: Báo Ninh Bình điện tử.

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394314

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 874