Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, 1930-2020"

Chủ nhật, 23/06/2024 904 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trung tuần tháng 3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ ra mắt và phát hành Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1930-2020)". Để lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của Bộ sách, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giới thiệu bộ sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của Bộ sách

Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 1930-2020)" là công trình khoa học giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Ảnh: Trường Giang

Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, 1930-2020" gồm 3 tập. Trong đó, tập I của bộ sách (gồm 312 trang) tái hiện chặng đường từ năm 1930 đến năm 1975, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Tập II của bộ sách (gồm 242 trang) tái hiện chặng đường từ năm 1975 đến năm 2000, với những dấu mốc quan trọng: Tỉnh Ninh Bình sáp nhập cùng tỉnh Nam Hà, thành tỉnh Hà Nam Ninh (1975-1992); tỉnh Ninh Bình được tái lập từ năm 1992. Tập III của bộ sách (gồm 486 trang) tái hiện chặng đường từ năm 2001 đến năm 2020, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tiến hành hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, trong đó có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, nổi bật là du lịch, dịch vụ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.

Ngay sau Lễ ra mắt bộ sách, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, đồng thời, khẩn trương số hóa bộ sách, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Yên Khánh chỉ đạo gắn việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn; chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo chi bộ các Trường THCS trên địa bàn huyện nghiên cứu, bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương của nhà trường. Về phía Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua công tác nắm tình hình dư luận, Ban cũng đã sẵn sàng tiếp thu, chắt lọc các ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tổng hợp, báo cáo, góp phần giúp cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục cập nhật dữ liệu, tái bản bộ sách lần sau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng giai đoạn lịch sử.

Với 3 tập dày dặn, hơn 1.000 trang, bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh (1930-2020)" đã tái hiện khách quan quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh trong tiến trình cách mạng Việt Nam, qua đó góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong mọi thắng lợi của phong trào cách mạng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ. Bộ sách cũng cung cấp có hệ thống những tư liệu lịch sử xác thực phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử tỉnh Ninh Bình, lịch sử Đảng bộ các cấp, các ngành trong tỉnh; góp thêm tư liệu để tổng kết lý luận và thực tiễn; rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua từng chặng đường lịch sử, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Lan tỏa giá trị to lớn sâu sắc của Bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 1930-2020)" là tài liệu quý trong công tác  nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Hoa Lư, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Trong ảnh: Tiến sĩ Đoàn Sĩ Tuấn, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị (Trường Đại học Hoa Lư) tìm hiểu các nội dung của Bộ sách để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình. Ảnh: Mai Lan

Giảng viên, Tiến sĩ Đoàn Sĩ Tuấn, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị (Trường Đại học Hoa Lư) chia sẻ: Trước đây, khi cần thông tin về quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh, nhất là giai đoạn từ 2000 - 2020 về để làm dẫn chứng thực tiễn trong các bài giảng, chúng tôi thường mất khá nhiều thời gian sưu tầm, tra cứu, xác minh nguồn thông tin. Nhưng nay nhờ có cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh gồm 3 tập, tái hiện chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh xuyên suốt 90 năm qua đã thực là nguồn tài liệu vô cùng quý giá, nhất là đối với các giảng viên bộ môn Lý luận chính trị. 

Có thể nói, Bộ sách đã mang lại nhiều giá trị to lớn, phong phú, nhiều mặt, cả về lý luận và thực tiễn, là tài liệu quý cho công tác tuyên truyền, giáo dục về quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh trong tiến trình cách mạng Việt Nam với những thành tích to lớn và những bài học quý báu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh suốt 90 năm, từ đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, tạo dựng quyết tâm của cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên của Trường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong vai trò là Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Tiến sĩ Đoàn Sĩ Tuấn đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nắm vững những nội dung và giá trị cơ bản của Bộ sách, từ đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ sách, làm lan tỏa niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường. 

Đồng thời tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị nghiên cứu, tìm hiểu về Bộ sách, từ đó tùy vào phân môn giảng dạy, chuyên ngành đào tạo, giảng viên vận dụng nội dung và giá trị cơ bản của Bộ sách để bổ sung thông tin về lý luận, thực tiễn của tỉnh vào bài giảng, làm cho các bài giảng sinh động, hiệu quả hơn, giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức lịch sử, tạo cảm hứng cho sinh viên  tìm hiểu thêm về lịch sử Đảng bộ tỉnh. 

Đồng thời cũng góp phần thay đổi quan niệm Bộ môn lý luận chính trị là bộ môn khoa học khô khan; khẳng định những giá trị quý báu trong những trang sử của Đảng bộ tỉnh cần được trao truyền, tiếp nối.

Với giá trị sâu sắc, ý nghĩa lớn lao, Bộ sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 1930-2020)" là công trình khoa học giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, minh chứng cho những kết quả và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong hơn 90 năm qua. 

Để lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của Bộ sách, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa bộ sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848340

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 158