Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ ba, 11/12/2018 1278 lượt xem

10/12/2018

Sáng nay (10/12), HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV chính thức Khai mạc Kỳ họp thứ 9. Dự phiên khai mạc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy.

 


Các Đại biểu dự lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV

Cùng dự có các vị trong ĐBQH tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thành phố, và đại biểu cử tri ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9 là Kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành trình tại Kỳ họp về việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề; chất vấn và trả lời chất vấn, về những nội dung được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: Xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Tiếp đó đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó: Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội.Tốc độ tăng trưởng đạt 9,27%, thu ngân sách đạt kết quả cao ước đạt 10.450 tỷ đồng vượt 31,2% dự toán HĐND, tăng 21,9% so với năm 2017; Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 49,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, vượt gần 5,2% kế hoạch; Sản xuất nông nghiệp được đảm bảo. Hết năm 2018 toàn tỉnh có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 90 xã và 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; dịch vụ, du lịch phát triển khá; an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và chuyển biến tịch cực. Lĩnh vực QP - AN được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến cho rằng: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Để đạt được các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng 8,5%. Triển khai có hiệu quả chương trình tái cơ cấu kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện; tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ ô tô, chế biến hàng nông sản; Thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng thuận lợi cho các dự án sản xuất kinh doanh tập trung. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng về giá trị, sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản năm 2019 đạt khoảng 2,3% so với năm 2018; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2019 đạt 125 triệu đồng/1 ha...

Tiếp đó, Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tới các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; của các cấp, các ngành, của HĐND, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong năm vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số nội dung để Kỳ họp thảo luận, quyết định, đông thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thảo luận thấu đáo, sâu sắc, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ thông qua những quyết định quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Báo cáo tại Kỳ họp về kết quả công tác của Thường trực HĐND năm 2018, nhiệm vụ trọng năm 2019, đồng chí Bùi Mai Hoa, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định năm 2018 Thường trực HĐND tỉnh chủ trì chuẩn bị, tổ chức tốt 3 Kỳ họp HĐND tỉnh. Công tác chuẩn bị, tổ chức các Kỳ họp được thực hiện chủ động, đảm bảo quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình chung của tỉnh. Tại các Kỳ họp HĐND tỉnh đã  thông qua 21 Nghị quyết đảm bảo quy định của Pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HDDND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014 của Quốc hội và biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Chiều nay, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, chia tổ thảo luận về vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV và một số nội dung quan trọng khác. 

Dưới đây là một số hình ảnh Cổng TTĐT tỉnh ghi nhận ngày đầu tiên của kỳ họp:

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Kỳ họp


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394305

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 865