Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị quy hoạch chung thị trấn Bình Minh

Thứ ba, 17/04/2018 2420 lượt xem

Huyện Kim Sơn không đủ điều kiện để điều chỉnh địa giới hành chính huyện thành huyện Kim Sơn và Thị xã Phát Diệm theo các tiêu chí phân loại đô thị do Trung ương ban hành theo Nghị quyết 1210 năm 2016 của Quốc hội. Đó là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại hội nghị quy hoạch chung thị trấn Bình Minh do UBND tỉnh tổ chức sáng nay. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo định hướng Quy hoạch tổng thể các đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh, huyện Kim Sơn đã lập quy hoạch chung trong đó xác định thị trấn Bình Minh là đô thị loại 5 và sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa -xã hội của huyện Kim Sơn; thị trấn Phát Diệm hiện là thủ phủ huyện Kim Sơn trở thành đô thị loại 4 và là thị xã trực thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn thuyết minh tóm tắt Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh và thảo luận về các nội dung: điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các tiền đề phát triển đô thị, định hướng phát triển đô thị…Các ý kiến tập trung vào các giải pháp nhằm xây dựng thị trấn Bình Minh trở thành một đô thị thương mại, dịch vụ, đô thị đầu mối giao thông nhưng phải phù hợp với Nghị quyết 1210 năm 2016 của Quốc hội về phân loại đô thị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch yêu cầu quy hoạch chung thị trấn Bình Minh phải phù hợp với các quy hoạch của các ngành khác và bám sát vào các quy định mang tính pháp lý của nhà nước. Đồng chí đề nghị sở Xây dựng căn cứ vào Nghị quyết 1210 năm 2016 của Quốc hội về phân loại đô thị rà soát, đối chiếu các tiêu chí để quy hoạch chung thị trấn Bình Minh phù hợp với đô thị loại 5. Xem lại các hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu để trình UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị sửa đổi cho phù hợp. Yêu cầu huyện Kim Sơn tiếp tục cập nhật các quy định, văn bản của Trung ương để phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch thị trấn Bình Minh là Trung tâm kinh tế chuyên ngành phục vụ kinh tế biển; tiếp tục tiếp thu ý kiến của các ngành và kết nối được quy hoạch chung với quy hoạch của các ngành và phù hợp với yêu cầu của các Bộ và Chính phủ.

 

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487850

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 203