Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Thứ tư, 18/04/2018 598 lượt xem

Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ, Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Các đại biểu dự hội nghị.


 
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Phó Chủ tịch UBND, trưởng phòng Tài chính- kế hoạch, Văn hóa - thông tin các huyện, thành phố và các đồng chí báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Hội nghị đã nghe PGS, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TƯ ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nghị quyết đã cung cấp những thông tin cơ bản, toàn diện về tình hình, kết quả phát triển du lịch của cả nước trong 15 năm qua; những quan điểm, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 07-NQ/TƯ, Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) là những nghị quyết có nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa thời sự, thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ, Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các đại biểu tham dự hội nghị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về các nghị quyết của Trung ương, có liên hệ với tình hình thực tế của địa phương, chức năng tham mưu của từng ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Về thảo luận, góp ý xây dựng các dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, cần dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu,tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy, là cách thức tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, liên hệ với tình hình địa phương, đơn vị.
Các ý kiến góp ý vào các dự thảo gửi về Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 25/7/2017. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành trong tháng 7/2017.
Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiêm túc tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình theo tinh thần Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Việc tổ chức học tập các nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, hướng tới mục tiêu thống nhất nhận thức và quyết tâm tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh.
Trên cơ sở các chương trình hành động của tỉnh, các kế hoạch thực hiện nên lựa chọn những nội dung là những vấn đề vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt ở cấp huyện và cơ sở là trước ngày 10/8/2017.
Các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
Đặc biệt, lưu ý tuyên truyền làm rõ, tạo sự thống nhất trong nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; về lý do, sự cần thiết phải cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân...
Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thành ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực, chủ động, bám sát nghị quyết và các chương trình hành động của Tỉnh để chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện kịp thời, nhất là việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, thành các cơ chế, chính sách cụ thể.
Cùng với việc triển khai khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, các các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của cấp mình đã ban hành trong thời gian vừa qua để kịp thời cụ thể hóa.
Đối với các Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành các chính sách cụ thể, các cấp, các ngành cần tập trung tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487866

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 219