Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 19/04/2018 597 lượt xem

Sáng 08/9, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình đến tháng 8/2017 và triển khai nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm 2017.
Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo VNPT Ninh Bình; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh Ninh Bình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Chỉ đạo, thời gian qua công tác ứng dụng CNTT của tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác ứng dụng CNTT. Việc thực hiện quản lý, trao đổi văn bản điện tử được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực; 27/27 đơn vị ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành và bắt đầu triển khai sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và quản lý thủ tục hành chính. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã thực hiện liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng Chính phủ, tiến tới phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương thông qua môi trường mạng. Đã phê duyệt và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình, phiên bản 1.0. Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; chất lượng nguồn nhân lực CNTT được tăng lên. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được chú trọng, các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh vận hành ổn định, an toàn phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến tính đến ngày 31/8/2017 thì: Tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp 1.790 thủ tục; trong đó: Mức độ 2 là 1.361 thủ tục (Giảm 1 thủ tục so với năm 2016). Mức độ 3 là 340 thủ tục (Tăng 258 thủ tục so với cùng kỳ). Mức độ 4 là 89 thủ tục (Tăng 89 thủ tục so với năm 2016). Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình là 2.864 hồ sơ (đã giải quyết được 2.428 hồ sơ).
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh công tồn tại một số khó khăn như: kinh phí hàng năm được cấp để đầu tư cho CNTT còn hạn chế; cán bộ phụ trách lĩnh vực CNTT của các đơn vị còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được các cơ quan, đơn vị cung cấp, tuy nhiên việc nộp hồ sơ trực tuyến còn ít, các tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế...
Nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2017 theo kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia...
Sau khi nghe Báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp giúp cho việc ứng dụng CNTT của tỉnh đạt kết quả tốt.
Kết luận hội nghị, đồng chí Tống  Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cụ thể, trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị đã có những chuyển động tích cực, hiệu quả . Bên cạnh đó, một số đơn vị còn chưa quan tâm nhiều đến công tác ứng dụng CNTT trong quản Nhà nước, Trang TTĐT của một số đơn vị việc cập nhật thông tin còn chậm, chưa phong phú, lượng độc giả truy cập chưa cao.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, do vậy thời gian tới, các ngành, đơn vị chuyên môn cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, định hướng chiến lược cụ thể về nguồn nhân lực CNTT, cơ sở vật chất, chính sách để đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần thiết yếu cho công tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Cần nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về mô hình hoạt động của các Trung tâm tin học để phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động; góp ý vào bộ tiêu chí đánh giá xếp loại trong việc ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai các thông tin theo quy định trên các Trang thông tin điện tử; thực hiện nghiêm quy định về chi trả nhuận bút thù lao cho các Trang TTĐT; hết tháng 9/2017 tất cả các đơn vị phải thống nhất sử dụng một phầm mềm chung để chuyển, nhận văn bản điện tử; Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận Văn thư thực hiện chuyển nhận văn bản thông qua phần mềm quản lý văn bản; VNPT Ninh Bình cần phối hợp với Sở TTTT đẩy nhanh việc chuyển giao phầm mềm “một cửa” và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ và triển khai thực hiện chữ ký số.

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487908

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 261