Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 16/04/2018 695 lượt xem

 Chiều ngày 7/11, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức HN đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh năm 2017. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT các huyện, thành phố.

Trong năm 2016, công tác tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT được quan tâm thực hiện, trong đó có nhiều văn bản mang tính định hướng quan trọng cho công tác ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016 – 2020. Việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh cơ bản triển khai liên thông thành công với hệ thống QLVB và điều hành của Văn phòng Chính phủ, tiến tới phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương thông qua môi trường mạng. Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Chất lượng nguồn nhân lực CNTT được tăng lên. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được chú trọng; các hệ thống thông tin trọng điểm được vận hành ổn định, an toàn phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thực hiện kết nối liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản 4 cấp cho 26 Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 30 đơn vị khác trên địa bàn tỉnh với hệ thống của Văn phòng UBND tỉnh; 13/26 đơn vị đã sử dụng phần mềm VNPT-iOffice của Viễn thông Ninh Bình cung cấp với tỷ lệ văn bản đi/đến hoàn toàn trên môi trường mạng đạt trên 50%; 25/26 đơn vị đã có trang thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2. 5/25 đơn vị đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh đạt trên 75%; Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 60%. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong năm vừa qua đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức toàn tỉnh đạt 93%.
Về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017, Ban chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020.
Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Việc sử dụng phần mềm QLVB trong công tác chỉ đạo điều hành của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả. Số lượng truy cập vào các trang TTĐT còn thấp, nội dung thông tin, bài viết về hoạt động của đơn vị chưa phong phú. Cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT ở các cấp, các ngành còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại cấp cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn,TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá nhận thức và hành động cụ thể trong việc ứng dụng và phát triển CNTT hầu hết của các cơ quan, địa phương và người đứng đầu đã được nâng cao rõ rệt. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin là một hoạt động thiết thực, hữu hiệu là nền tàng, cơ sở để bộ máy hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trở nên hiệu lực, hiệu quả hơn; vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa hoạt động ứng dụng CNTT tại đơn vị, địa phương mình xây dựng những kế hoạch, đề ra những chỉ tiêu cụ thể phấn đấu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành khung giá thuê dịch vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, xây dựng hạ tầng CNTT; nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công theo lộ trình của Chính phủ, của tỉnh. Ngoài ra, để việc triển khai nhiệm vụ phát triển ứng dụng CNTT trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, đồng chí đề nghị phải đặt ra mục tiêu phấn đấu, xem ứng dụng và phát triển CNTT trở thành nhu cầu tất yếu không thể thiếu trong hoạt động hành chính./.

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487871

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 224