Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ hai, 08/07/2024 171 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Sáng 8/7, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22-kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật định. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! 

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp! 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hôm nay, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22 - kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định của pháp luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu khách quý về dự và chỉ đạo kỳ họp:

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Thường trực Ban Thư ký Quốc hội.

- Xin trân trọng giới thiệu: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu các vụ, các cơ quan của Quốc hội; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở; các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh đến dự và tuyên truyền về kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, xin trân trọng gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trong 6 tháng đầu năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất theo thẩm quyền; HĐND tỉnh đã thông qua 39 nghị quyết. Việc tổ chức các kỳ họp đã kịp thời ban hành nhiều quyết định quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,19%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng; sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực; du lịch, dịch vụ phục hồi và phát triển nhanh. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh; công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn về nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm; số thu tiền sử dụng đất phân chia ngân sách cấp tỉnh đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu sau:

Một là, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, có tính khả thi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa 15 và một số báo cáo quan trọng khác. Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, đó là "Nhóm vấn đề về việc duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP cấp tỉnh""Nhóm vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế".

Ba là, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong đó có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh; bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2024 cho các huyện, thành phố và các dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV có khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung kỳ họp, nội dung của các dự thảo nghị quyết, thể hiện rõ chính kiến của mình khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; đồng thời tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế đã và đang được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

Với nội dung và ý nghĩa như vậy, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin khai mạc kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Ninh Bình

Góp ý của nhân dân
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848490

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 308