Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Thứ năm, 19/04/2018 419 lượt xem

Nhằm chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng lạm thu diễn ra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; ngày 26/9/2017 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 457/UBND-VP6 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học đối các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu của cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, công khai, minh bạch. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tỉnh chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Có các giải pháp để thực hiện hiệu quả việc thu nộp các khoản đóng góp phù hợp với tỉnh hình, điều kiện kinh tế của người dân. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm; kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đảm bảo tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394371

Trực tuyến: 77

Hôm nay: 931