Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sơ kết Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện

Thứ hai, 16/04/2018 647 lượt xem

Ngày 26/7/2012, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện. Đồng chí Ngô Văn Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị; đại điện Bộ Nội vụ, đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng. Vụ CCHC. Tham dự hội nghị còn có chuyên gia của Dự án hỗ trợ CCHC của UNDP, đại diện các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Ngô Văn Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Quyết định số 96/QĐ-BNV ngày 15/02/2012 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện tại tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng tổ công tác triển khai thí điểm “Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện” của tỉnh chủ trì hội nghị

Nhằm lượng hoá hoạt động cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Dự án hỗ trợ CCHC của UNDP triển khai thí điểm tại 03 Bộ và 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện. Đây là 01 trong 05 đề án của Vụ CCHC, Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết 30c/NQ- CP ngày 8/11/20011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình Tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Kết quả của hoạt động thí điểm là cơ sở để Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành và đưa vào áp dụng từ năm 2013 “Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện” nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ hoạt động cải cách thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện; với hình thức tự giám sát chúng ta phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 60% và đến năm 2020 sẽ có trên 80% đơn vị cấp huyện nhận được sự hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ hành chính công.
          Các tham luận tại hội nghị đều thống nhất sự cần thiết ban hành “Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện” cấp quốc gia để có đánh giá thống nhất về mức độ cung cấp dịch vụ hành chính công của chính quyền cấp huyện; đồng thời thông qua hoạt động này, chính quyền, người dân đều ý thức rõ hơn về bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân; Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận về kết cấu bộ tiêu chí, phương pháp thu thập thông tin, đánh giá. Các tham luận cũng đề cập những vấn đề rất cụ thể cần sửa đổi, bổ sung đề bộ tiêu chí này có thể áp dụng ở cấp quốc gia: Thay đổi thang điểm cho phù hợp với mức độ cung cấp dịch vụ công, một số tiêu chí cần lượng hoá và có sự hướng dẫn cụ thể để thống nhất trong thu thập thông tin, đánh giá, cho điểm; số lượng các thủ tục hành chính trong cơ cấu các thủ tục hành chính được điều tra thu thập thông tin để có sự so sánh giữa các địa phương; tính khách quan, công bằng trong thu thập thông tin, đánh giá cũng là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng chia sẻ những thách thức trong việc củng cố và nâng cao hiệu quả của Bộ phận một cửa cấp huyện mà Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương các cấp cần tháo gỡ: đầu tư để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, phụ cấp công vụ cho công chức tại Trung tâm một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình; chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại bộ phận một cửa các cấp.v.v

Đồng chí Trần Văn Khanh, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Ninh Bình; Tổ phó tổ công tác triển khai thí điểm “Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện” Thành phố  Ninh Bình tham luận tại hội thảo

Đồng chí Đinh ĐứcTài, Phó Chánh văn phòng UBND thị xã Tam Điệp, Tổ phó tổ công tác triển khai thí điểm “Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện” Thị xã Tam Điệp tham luận tại hội thảo

Tiến sỹ Đặng Đức Đạm, chuyên gia của UNDP đã kiến giải nhiều góc độ, nhiều khía cạnh cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan trong quá trình xây dựng, thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và đánh giá cao kết quả thí điểm đạt được tại tỉnh Ninh Bình.
Đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã chia sẻ với các đại biểu về những khó khăn, thách thức trong việc thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện đồng thời khẳng định sự cần thiết và quyết tâm của Chính phủ để áp dụng Bộ chỉ số từ năm 2013. Tiếp theo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp xã.

Từ trái sang: Các đồng chí Vũ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng - Vụ CCHC, Bộ Nội vụ và TS Đặng Đức Đạm, chuyên gia của Dự án hỗ trợ CCHC của UNDP  tại hội thảo

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Bình nhấn mạnh:
1.     Về cơ bản các huyện, thị xã, thành phố đánh giá cao sự cần thiết áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và coi đây là biện pháp quan trọng để thúc đẩy tiến trình cải cách thủ tục hành chính tại mỗi địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung.
2.     Sở Nội vụ tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh bản báo cáo Sơ kết thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện trình UBND tỉnh thông qua và Báo cáo Bộ Nội vụ.
3.     Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND các huyện tiếp thu những ý kiến góp ý để hoàn thiện Bộ chỉ số và triển khai áp dụng, khi Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện thì sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.
4.     Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của UBND các huyện, thị xã, thành phố, của Dự án hỗ trợ CCHC của UNDP, của Vụ CCHC, Bộ Nội vụ trong việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả, đúng tiến độ và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ tham gia Tổ công tác của Tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố; sự hợp tác của nhân dân trong cung cấp thông tin phục vụ điều tra, đánh giá.
 
Một số hình ảnh về Hội thảosonoivu.ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487846

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 199