Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 21/01/2021 949 lượt xem

Chiều 21/01, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh; Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và Phòng giao dịch các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2020, trong bối cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Đại diện HĐQT ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, tham mưu các cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn trung ương và vốn ủy thác của địa phương; tính đến ngày 31/12/2020 tổng nguồn vốn thực hiện là 2.616 tỷ 724 triệu đồng. Ngân hàng CSXH đã làm việc trực tiếp với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo để nắm bắt nhu cầu, thông tin về các chương trình tín dụn ưu đãi, đảm  bảo 100% số hộ có nhu cầu được vay vốn; đồng thời triển khai các chính sách mới như cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vốn vay khởi nghiệp trong thanh niên... Doanh số cho vay năm 2020 đạt gần 900 tỷ đồng cho hơn 26.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2020 đạt trên 2.613 tỷ đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ.

Từ kết quả đầu tư tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,57% cuối năm 2019 xuống còn 1,87% cuối năm 2020. Thu hút và tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, đầu tư cho gần 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây mới, sửa chữa gần 30.000 công trình vệ sinh và công trình nước sạch…

Công tác kiểm tra, giám sát của ban đại diện được triển khai thường xuyên; tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Công tác triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là các chính sách tín dụng mới đã được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ. Doanh số cho vay năm 2020 đạt trên 894 tỷ đồng, với 26.495 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2020 đạt hơn 2.613 tỷ đồng, tăng 8%  so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tập trung ở các chương trình: Cho vay hộ mới thoát nghèo; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; Nhà ở xã hội… Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được tập trung triển khai bài bản, quyết liệt đem lại hiệu quả cao. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỉ lệ 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,19% so với đầu năm.

Năm 2021 Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tổng nguồn vốn đạt 2.848 tỷ đồng, dư nợ đạt 2.848 tỷ đồng; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, lao động đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH tỉnh; nợ quá hạn đến 31/12/2021 thấp hơn 0,2%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi ở địa phương, đơn vị như nợ quá hạn, nợ bị rủi ro, tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích… đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc triển khai tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tham mưu UBND cùng cấp bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm bố trí Điểm giao dịch xã cho Ngân hàng CSXH phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo vị trí giao dịch ở trong khuôn viên UBND cấp xã; bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn cho cán bộ Ngân hàng CSXH và người dân khi đến giao dịch nhất là trong dịp trước, sau Tết nguyên đán.

Đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH chủ động tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tham mưu Ngân hàng CSXH Việt Nam bố trí nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo Phong giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đối với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm túc Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng CSXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở phát hiện kịp thời những tồn tại để khắc phục, chỉnh sửa. Chỉ đạo hội cấp xã thực hiện nghiêm túc việc giám sát trước, trong và sau khi cho vay đối với 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng CSXH giải ngân cho hộ vay. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Đồng chí đề nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 12/ĐA-UBND  và Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của UBND; tham mưu triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật … Trên cơ sở đó, tổng hợp nhu cầu vay vốn làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách năm 2021 bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn và làm cơ sở tham mưu UBND bố trí kinh phí thực hiện chế độ tín dụng ưu đãi khi xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 - 2025. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí dự toán nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng CSXH theo kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025; bố trí bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo các đối tượng chính sách khác trên địa bàn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; bố trí nguồn vốn cho vay đối với người khuyết tật theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394095

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 655