Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba, 17/04/2018 1720 lượt xem

Sáng ngày 18/11, Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, đại biểu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo Ban Dân vận trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Nội vụ.
Đại biểu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh và đại diện các đơn vị được kiểm tra.
Thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Năm 2016 Ban chỉ đạo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.
Năm qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân và người lao động.
Các chính sách nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp được coi trọng.
Toàn tỉnh đã có 362/367 cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt tỷ lệ 97,8%; 145/145 xã, phường, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân; 111/192 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động...
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2016.
Tại hội nghị, đoàn kiểm tra đã tập trung cho ý kiến để làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh như: giải pháp để thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp; việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình được triển khai như thế nào; công tác cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo trung ương ghi nhận, đánh giá cao Tỉnh ủy Ninh Bình đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện QCDC ở cả 3 loại hình xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tại nơi làm việc đều đạt kết quả khả quan.
Qua kiểm tra của đoàn tại một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh cho thấy đã phản ánh được quá trình triển khai thực hiện QCDC nghiêm túc, có nhiều chuyển biến, làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về phát huy dân chủ.
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện QCDC, công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thiết thực như: đối thoại trực tiếp, tiếp dân…đã góp phần giải quyết được nhiều sự việc, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Về những kiến nghị của tỉnh, đồng chí ghi nhận để tổng hợp, xem xét và có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn công tác.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, Kết luận số 120-KL/TƯ ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” và các văn bản có liên quan; Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có liên quan đến xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh đó, để thực hiện QCDC một cách thực chất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, mang lại giá trị thực tế trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, cần quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho người tham gia đối thoại, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát huy dân chủ đi đôi với pháp chế, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức xã hội; đổi mới công tác dân vận trong cơ chế thị trường định hướng XHCN; quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền…
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận trung ương và khẳng định đây là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh nhìn lại quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh, những việc làm được, chưa làm được để có những giải pháp thực hiện tốt hơn.
Đối với tỉnh Ninh Bình, những năm qua việc thực hiện QCDC thực sự đã đi vào cuộc sống, trong đó đề cao dân chủ trong Đảng, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể về thực hiện QCDC được nâng lên, thể hiện ở việc: xây dựng quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành, các Ban chỉ đạo, quy chế nêu gương rõ ràng, cụ thể; nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động của HĐND các cấp, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động hậu giám sát được đổi mới; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả thông qua việc UBND tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề; MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt hơn vai trò đại diện trực tiếp của mình…
Đối với tổng hợp các ý kiến của đoàn kiểm tra tại 4 đơn vị của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh tiếp thu, tổng hợp, làm rõ các ý kiến, trao đổi của đoàn kiểm tra tại các đơn vị để có sự chỉ đạo thực hiện tốt hơn.
Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức rõ việc thực hiện QCDC trong hệ thống chính trị gắn chặt với việc “chống suy thoái” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quan tâm tiếp tục triển khai các công việc để làm sao cho QCDC đi vào thực chất hơn, giải quyết được việc thực hành dân chủ trong hệ thống chính trị, thực hành dân chủ trong xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, phát huy được vai trò của nhân dân trong thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487877

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 230