Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 7

Thứ ba, 16/01/2024 245 lượt xem

Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 7 để đánh giá kết quả năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự Phiên họp có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 7

Quang cảnh hội nghị.

Tại Phiên họp, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Năm 2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ họp theo quy định; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, xử lý các vụ án tham nhũng đảm bảo tiến độ, quy định của pháp luật.

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý, phụ trách; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tích cực tham gia góp ý vào các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh…

Trong năm, Ban Chỉ đạo thực hiện 3 cuộc giám sát liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 3 đơn vị. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, góp phần phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân có liên quan và yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo vụ án "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ 35-02D Ninh Bình, kết thúc theo dõi, chỉ đạo 2 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cùng thảo luận đề ra giải pháp khắc phục và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Quyết định (sửa đổi) phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 7

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024: Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cập nhật, hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác tự kiểm tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm trong nội bộ; thực hiện nghiêm quy định bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ, phong tỏa tài khoản thu hồi tài sản tham nhũng. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Tiêu chí phân loại của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý các đối tượng trong vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Các cơ quan giám định, định giá phối hợp chặt chẽ với cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ kết luận giám định, định giá phục vụ xác minh, xử lý nguồn tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng giám định, định giá không có căn cứ, cố ý kéo dài thời gian giám định, định giá; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, cố tình né tránh, chậm chễ, kéo dài trong thực hiện giám định, định giá. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Bình, các cơ quan tiến hành tố tụng tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của báo chí, tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phân công.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394176

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 736