Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ tư, 26/06/2024 101 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng hai Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng hai Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các địa phương, đơn vị đã tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai nhanh, nhạy, kịp thời nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt được nhiều kết quả quan trọng, ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục được nâng lên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 

Đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nhanh nhạy, kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện tổ chức thành công các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh trên địa bàn.

Cũng trong 6 tháng qua, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác thông tin đối ngoại, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Ninh Bình. 

Từ đó củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương trong nuớc và các quốc gia, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch đến với Ninh Bình. 

Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoat động đối ngoại đem lại nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã phát huy hiệu quả thế mạnh các phương tiện truyền thông để kịp thời thông tin, định hướng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ trương và kết quả thực hiện đề án, dự án lớn, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

thông tin dn

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ hơn kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại. Các đại biểu cũng nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng hai Ban chỉ đạo khẳng định: 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

thông tin dn

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng hai Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35, đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Cần có giải pháp khuyến khích để có nhiều bài viết sắc sảo, có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục trong đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí; thông tin nhanh về các sự kiện, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để các địa phương, cơ quan, đơn vị sớm định hướng dư luận, ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác quản lý báo chí - xuất bản, thông tin, truyền thông, nhất là trên mạng Internet, mạng xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp phát tán tài liệu, đưa thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội. 

Đồng chí cũng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh; kịp thời có những tin, bài có chất lượng, có giá trị để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Đồng thời dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh diễn ra trong thời gian từ nay đến hết năm 2024, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, phân tích đánh giá, dự báo và có phương án đấu tranh, ngăn chặn xử lý âm mưu, thủ đoạn chống đối, phá hoại nội bộ, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lực lượng 47 đấu tranh trên không gian mạng; là đầu mối phối hợp tích cực với Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các huyện, thành phố để đấu tranh, phản bác hiệu quả trên Internet và mạng xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị kịp thời kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm xử lý, giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Đối với hoạt động công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng và vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cần triển khai toàn diện công tác thông tin đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. 

Tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hình thức thông tin; tăng cường áp dụng các phương thức truyền thông mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 71, ngày 16/2/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục tuyên truyền về tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phối hợp tham mưu in ấn các tài liệu thông tin về truyền thống văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình bằng nhiều thứ tiếng để góp phần quảng bá sâu rộng đất và người Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại; tham mưu tổ chức các Đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Góp ý của nhân dân
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848470

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 288