Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2030

Thứ tư, 06/09/2023 899 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 06/9, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 – 2030 và sơ kết Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Mai Khanh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2023 - 2030 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Hội doanh nghiệp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính, như: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị 13-CT/HU ngày 29/8/2023 của BTV Huyện ủy về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn; Quyết định 3450-QĐ/HU ngày 29/8/2023 của BTV Huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo; Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 30/8/2023 của UBND huyện về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh hội nghị

 

Kim Sơn là huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh đã có kinh nghiệm trong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện nhà đã sáp nhập thành công 2 xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm thành xã Xuân Chính, sáp nhập xã Yên Mật - một phần về xã Kim Chính và một phần về xã Như Hòa. Các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp đến nay đã mở rộng không gian phát triển và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở những nơi thực hiện sắp xếp được kiện toàn và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng được nâng cao.

 

Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Kim Sơn đề ra mục tiêu đến năm 2025 huyện hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

 

Quan điểm tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn của huyện; chú trọng các yếu tố đặc thù, các giá trị riêng có về văn hoá, lịch sử, sinh thái tự nhiên của vùng đất và con người Kim Sơn, tạo động lực cho sự phát triển của huyện. Vì vậy, cần nghiên cứu, tính toán thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn. Việc sắp xếp phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo đảm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với đô thị hoá và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

 

Về lộ trình thực hiện, việc xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025 xong trước ngày 03/2/2024; tổ chức lấy ý kiến cử tri vào nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 18/3/2024; Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp ĐVHC ban hành Nghị quyết thông qua nội dung Đề án sắp xếp hoàn thành xong chậm nhất ngày 20/3/2024; trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã hoàn thành xong chậm nhất ngày 25/3/2023.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Mai Khanh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Khanh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở để hoàn thành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025 đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình thực hiện chú trọng công tác dân vận, công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động; bảo đảm nguồn lực, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Trong khuôn khổ hội nghị, BTV Huyện ủy sơ kết Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện, được tự do kinh doanh và đối xử bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, nhất là trong việc tiếp cận các yếu tố sản xuất và các loại thị trường; hiệu quả, sức cạnh tranh được nâng lên; hoạt động đa dạng hầu hết ở các ngành, lĩnh vực; mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp uỷ quan tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kim Sơn.

 

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835569

Trực tuyến: 32

Hôm nay: 1411