Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tích cực chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ sáu, 01/03/2024 1557 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Thông tri số 11-TT/HU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ huyện uỷ về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, Phóng viên có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện về công tác chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Hướng - Đơn vị điểm tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029?

 Đồng chí Nguyễn Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện: Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 203/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/8/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thông tri số 11-TT/HU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ huyện uỷ. Ngày 24/8/2023, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành Kế hoạch số 93/KH-MTTQ-BTT về triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029; xây dựng Thông báo lịch Đại hội cấp huyện và cấp xã, lựa chọn đơn vị Đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm; ban hành Kế hoạch số 94/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/10/2023 tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời xây dựng đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và các Biểu mẫu phục vụ cho đại hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn huyện.

Về thời gian đại hội, Mặt trận Tổ quốc huyện lựa chọn Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Hướng tổ chức Đại hội điểm trong tháng 01/2024, sau đó các xã đồng loạt tổ chức đại hội. Dự kiến trong quý I/2024 sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thành công, tạo tiền đề cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện dự kiến tổ chức vào tháng 5/2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội; chỉ đạo các Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2024-2026, chuẩn bị kịch bản, các văn kiện đại hội, các biểu mẫu phục vụ cho Đại hội, đặc biệt là làm tốt công tác nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực khóa mới đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là những người tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào tôn giáo phù hợp tình hình địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Phóng viên: Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự, xin đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện: Chỉ thị 22 ngày 22/5/2023 của Ban Bí thư đã chỉ rõ: Công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phải xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng phát hiện, giới thiệu những người có uy tín, phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao để tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy các cấp phân công đồng chí bí thư hoặc phó bí thư tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; phân công 01 đồng chí ủy viên thường vụ có uy tín, năng lực để giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

Công tác nhân sự chính là một nội dung hết sức quan trọng bảo đảm sự thành công Đại hội. Ủy ban, Ban Thường trực chính là linh hồn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhiệm vụ chính trị triển khai có hiệu quả hay không, khối đại đoàn kết toàn dân có được củng cố vững chắc không, vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc có được khẳng định hay không chính là do Ủy ban, Ban Thường trực khóa mới lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó công tác cán bộ, công tác nhân sự phải triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan và phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của cấp ủy các cấp.

Theo đó, để làm tốt công tác nhân sự, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn rà soát đội ngũ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đương nhiệm, xây dựng phương án bố trí trong nhiệm kỳ tới để báo cáo Thường trực Huyện ủy. Chỉ đạo Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn rà soát, xây dựng cơ cấu, số lượng nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo hợp lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo cấp ủy cùng cấp thông qua.

Công tác nhân sự tham gia Uỷ ban MTTQ cấp cơ sở được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá sơ qua về việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở cũng như các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc huyện cần tập trung trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện: Tính đến hết tháng 02 năm 2024, đã có 10 đơn vị xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029 (xong trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn). Đại hội điểm MTTQ xã Đồng Hướng được tổ chức vào ngày mùng 9 và 10 tháng 01 năm 2024, sau Đại hội điểm, MTTQ các xã, thị trấn gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội ở đơn vị mình. Qua 10 đơn vị tổ chức Đại hội, có thể đánh giá kết quả là thành công, công tác chuẩn bị chu đáo, Đại hội diễn ra đúng chương trình, kịch bản, trang trọng, nhân sự y ban, Ban Thường trực, đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên được giới thiệu đều trúng cử với tỷ lệ 100%; không khí Đại hội vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết đúng với tinh thần của Mặt trận Tổ quốc.

Hiện tại còn 15 đơn vị cấp xã chưa tổ chức Đại hội, thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương chuẩn bị nội dung, chương trình chuẩn bị Đại hội cấp xã, phấn đấu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 3/2024, tiến tới Đại hội cấp huyện trong tháng 5/2024. Với mục tiêu đó, Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trực quan trước, trong và sau Đại hội.

Hai là: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chưa Đại hội khẩn trương hoàn thiện văn kiện, làm tốt công tác nhân sự, tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Phân công các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, cán bộ trực tiếp phụ trách bám sát địa bàn, đôn đốc, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Ba là: Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tổng duyệt, chạy chương trình Đại hội trước 3 ngày để rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trước khi diễn ra Đại hội chính thức.

Bốn là: Đối với Đại hội cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện đang tích cực công tác chuẩn bị, đến thời điểm này đã quyết định thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tuyên truyền, phục vụphân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban; hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5; hoàn thành dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng các văn bản phục vụ cho Đại hội như: Kịch bản Phiên thứ nhất, Phiên thứ hai; kịch bản Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban khóa mới; dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đối với nhân sự cấp huyện, trong tháng 3, 4/2024 sẽ triển khai thực hiện quy trình và báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như Mặt trận Tổ quốc tỉnh phê duyệt, giới thiệu theo quy định.

Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn.

Nguyễn Hiền (thực hiện)

 

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835508

Trực tuyến: 35

Hôm nay: 1350