Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Thứ tư, 05/07/2023 600 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 4/7, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

 

Đồng chí Trần Xuân Trường – PBT HU, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được kết quả quan trọng.  Nổi bật là Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Đảng về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào xây dựng các khâu đột phá, chương trình trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra giải pháp đấu tranh kịp thời, không để nảy sinh các vấn đề nhạy cảm, phức tạp ngay từ cơ sở.

 

Việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đầy đủ về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực". Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái bước đầu có kết quả tích cực.

 

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.  Trong đó nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng internet và mạng xã hội, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.  Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, các bộ phận, nhóm chuyên gia và các cộng tác viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet và mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, các thông tin xấu độc, sai sự thật để kịp thời định hướng.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

 

Nhân dịp này, huyện Kim Sơn đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

 

Diệu Hoa

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847703

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 2212