Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Nghiên cứu, học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ năm, 13/06/2024 149 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 12/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam".

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện kết nối tới 26 điểm cầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 5.400 đảng viên tham gia. Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì điểm cầu. Cùng dự có đồng chí Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, đại biểu Trung tâm chính trị huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung cốt lõi bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết ra đời trong bối cảnh quan trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chia thành 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Đây là bài viết rất tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đã được thể hiện trong bài viết có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư đã làm rõ nhiều quan điểm chủ đạo của Đảng ta tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Là tác phẩm rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn nên ngay sau khi công bố đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Cũng tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đã truyền đạt nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam". Trong đó nêu bật những nội dung cốt lõi của tác phẩm như: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Với các nội dung được đề cập trong tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ “ Bản sắc đối ngoại "Cây tre Việt Nam": gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính tri, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị-kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế… Đây là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đây là 2 tác phẩm có giá trị tư tưởng và lý luận sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, toàn diện về quá trình ra đời, vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc và quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thành tựu đối ngoại của Việt Nam nói riêng sau gần 40 năm đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                                                                        Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847788

Trực tuyến: 54

Hôm nay: 2297