Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ngày làm việc thứ 2 và Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 15/12/2023 1050 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 15/12, HĐND huyện đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát quan trọng, được thực hiện theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn". 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND huyện bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ sau: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỷ 2021-2026; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi rà soát, đối chiếu quy định, tại kỳ họp có 20 người được lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp".

 

Đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm.

Về kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Có 5 vị đại biểu HĐND đạt số phiếu tín nhiệm cao 100%, đó là các ông: Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Minh Trường, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Nguyễn Cao Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Quốc Quân, Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; Ngô Xuân Quyền, Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trần Anh Tuyên, Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng.

Sau khi kết quả được công bố, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ 16, HĐND huyên khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tiếp tục giải quyết những kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện trả lời, tiếp thu tại Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện, nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16  của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong phần nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 4 đại biểu có ý kiến chất vấn tại hội trường, tập trung vào lĩnh vực tài chính, thu ngân sách, xử phạt vi phạm hành chính và vệ sinh môi trường. Về lĩnh vực tài chính, đại biểu có ý kiến: đề nghị UBND huyện cho biết, việc hoàn thành vượt mức dự tóan chi đầu tư XDCB như trên là do nguồn đầu tư nào được sử dụng trong năm, tính chất, mục đích của từng nguồn. Lộ trình, kế hoạch tham mưu cho UBND huyện ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND.

Đại biểu chất vấn tại hội trường.

Theo báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, đối với các xã, thị trấn, số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính 616 vụ, tổng số tiền thu phạt 616,74 triệu đồng. Theo báo cáo kết quả ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, số thu khác ngân sách cấp xã (trong đó có thu phạt) là 360 triệu đồng. Đại biểu chất vấn, số vụ vi phạm bị xử lý đã phản ánh đúng tỉnh trạng vi phạm hành chính trên địa bàn các xã, thị trấn chưa? Chênh lệch số thu giữa hai báo cáo, nguyên nhân tại sao, số thu phạt do cấp xã thực hiện đã kịp thời phản ánh vào ngân sách chưa?

Các vị đại biểu HĐND huyện có ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, huyện đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Chi tiêu không đạt là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56,3% dự toán tỉnh giao, 29,8% dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Đề nghị UBND huyện cho biết những nguyên nhân dẫn đến kết quả thu đấu giá QSD đất của huyện trong năm đạt thấp so với kế hoạch. Việc không đạt dự toán thu ngân sách đã ảnh hưởng như thế nào tới quá trình điều hành ngân sách trong năm. Phương hưng khắc phục kết quả giảm thu ngân sách so với dự toán nêu trên. Đại biểu cũng có ý kiến về việc một số địa phương không thực hiện hết trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, vớt bèo bồng trên các tuyến sông, tuyến kênh đã được giao.

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tiếp thu, giải trình làm.

Đồng chí Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên chất vấn.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Đánh giá cao việc thực hiện quyền chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các phòng ban đã trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào các vấn đề được chất vấn; nghiêm túc nhận trách nhiệm, đưa ra những giải pháp trước mắt, lâu dài, cam kết khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; không có biểu hiện né tránh, vòng vo trong trả lời chất vấn.

Để thực hiện có hiệu quả các cam kết sau chất vấn, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn bám sát nội dung trả lời chất vấn; tập trung thực hiện có hiệu quả các cam kết tại phiên chất vấn; nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua 17 nghị quyết theo thẩm quyền.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND, ý kiến các đại biểu HĐND, HĐND huyện đã thông qua 17 nghị quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau gần 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND huyện đã nghiêm túc nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

HĐND huyện đã xem xét 14 báo cáo, thông qua 17 dự thảo nghị quyết; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề mà đại biểu và đông đảo cử tri, nhân dân trong huyện quan tâm.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu  phòng, ban ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV đề ra, đưa huyện Kim Sơn ngày càng phát triển.

                                                Nhóm PV

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835574

Trực tuyến: 35

Hôm nay: 1416