Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Thứ hai, 14/08/2023 1635 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 11/8, tại hội trường Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh, Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” và chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Đoàn kết, kỷ cương chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới”; Chủ đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo “Đoàn kết, kỷ cương, xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn- Hạnh phúc”.

 

Trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ qua quá trình triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trên địa bàn.

 

Cũng trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe tình hình thời sự nổi bật trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và huyện Kim Sơn 6 tháng đầu năm 2023. Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của đơn vị, của ngành.

 

Thông qua chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Đồng thời, bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên những nội dung mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cập nhật kịp thời các thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy, kết hợp với trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Nguyễn Chinh

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835602

Trực tuyến: 42

Hôm nay: 1444