Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kỳ họp thứ Mười chín, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 15/03/2024 926 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 14/3, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười chín, kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh năm 2024. Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Đỗ Thị Nga, Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tư pháp.

Các Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, thông qua nội dung, chương trình kỳ họp và biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết của HĐND huyện gồm: Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hòa (giai đoạn 2); tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn mới xã Yên Lộc, xã Định Hóa; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khối 10, Thị trấn Bình Minh (giai đoạn 2); tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nam sông Ân đoạn từ đường ĐT480E đến cống AH5, xã Tân Thành; tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom, vỉa hè, dải cây xanh tuyến đường QL10 đoạn từ cầu Quy Hậu đến cống Hùng Tiến; tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cở sở hạ tầng khu dân cư xóm 9, xã Kim Chính (giai đoạn 2); tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND huyện Kim Sơn về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 12, xã Lưu Phương; tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách cấp huyện (lần 8); tờ trình về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2); tờ trình về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách huyện vốn sự nghiệp giáo dục năm 2024; tờ trình về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thuộc vùng trồng lúa năm 2024; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục huyện, giai đoạn 2022-2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện.

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần này là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, tạo tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị, đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và phân bổ ngân sách: UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Chỉ đạo tiến độ và chất lượng thi công các công trình, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các nghị quyết của HĐND huyện thông qua về chủ trương đầu tư: UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ; quản lý dự án theo đúng quy định pháp luật, có giải pháp tối ưu về kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm, không để lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu vực đã có chủ trương theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, trong đó đảm bảo nguồn vốn đầu tư theo dự toán năm HĐND huyện đã giao. Đối với đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện Kim Sơn giai đoạn 2022-2026 cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của đề án.

Các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục rà soát các nhiệm vụ theo quy định cần được HĐND huyện xem xét, quyết định, đề xuất đưa vào nội dung chương trình kỳ họp HĐND huyện; chủ động giải quyết thỏa đáng theo thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đặc biệt là các kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về quản lý và sử dụng đất đai. Các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND huyện chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là chủ trương HĐND huyện đã thông qua để người dân hiểu rõ, hiểu đúng tạo sự thống nhất, đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847682

Trực tuyến: 33

Hôm nay: 2191