Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kim Sơn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022

Thứ ba, 20/09/2022 79 lượt xem

207 là số đảng viên mới được các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng từ đầu năm đến nay, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch đề ra của cả năm 2022. Đây là kết quả đáng phấn khởi trong công tác xây dựng đảng của huyện Kim Sơn.

Trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên ở Chi bộ Trường THPT Kim Sơn B

Mặc dù công tác phát triển đảng của huyện thời gian qua gặp khó khăn do phần lớn thanh niên đi học tại các trường Cao đẳng, Đại học, học nghề, đi làm xa hoặc làm trong các công ty, doanh nghiệp không có thời gian tham gia sinh hoạt đảng, nhất là những người trẻ tuổi, bên cạnh đó, một số quần chúng không có lý tưởng, mục đích phấn đấu vào đảng... Song Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên, nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trong công tác tạo nguồn bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng khảo sát đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, từ đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp với thực tế. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, những quần chúng ưu tú phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để kết nạp Đảng. Đặc biệt quan tâm, mở rộng tới đối tượng quần chúng là công nhân, người có đạo, các chức sắc, chức việc…Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

 

                                                            Mai Hoa

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653441

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 124