Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 26/07/2023 314 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 26/7, HĐND huyện Kim Sơn đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/7/2023. Bà Đỗ Thị Nga – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa điều hành kỳ họp. Dự khai mạc kỳ họp có ông Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Kim Sơn, ông Bùi Xuân Diệu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trần Xuân Trường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Đỗ Thị Nga – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh đây kỳ họp thường lệ nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Vì vậy các vị đại biểu HĐND huyện cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung - trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, phân tích nguyên nhân, kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tích cực chất vấn các nội dung cử tri đã có ý kiến; tham gia vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, tính khả thi, biện pháp tổ chức thực hiện..., làm cơ sở để HĐND huyện có quyết nghị đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện.

Bà Đỗ Thị Nga – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX sẽ xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết toán ngân sách huyện năm 2022; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; xem xét, thảo luận các báo cáo về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

 

Xem xét thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; về kết quả giám sát, phản biện xã hội; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện; báo cáo kết quả giải quyết và kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; tiến hành thảo luận, chất vấn trực tiếp tại hội trường.

 

Nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và dự kiến thông qua 10 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Phát Diệm đến năm 2035; nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tại xã Ân Hoà, Đồng Hướng và Kim Chính.

Quang cảnh kỳ họp

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 do ông Trần Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại được duy trì ổn định. Năng suất lúa vụ Đông Xuân ước đạt 68,3 tạ/ha. Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 17.358 tấn. Tổng vốn đầu tư các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do cấp huyện và cấp xã làm chủ đầu tư 6 tháng đầu năm nước đạt 309 tỷ 548 triệu đồng. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 62 tỷ 521 triệu đồng. Công tác cải cách hành chính xếp thứ 2 trên địa bàn tỉnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh, biên phòng, TTATXH được giữ vững. Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu thông qua đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ký quyết định công nhận huyện Kim Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới.

 

Đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề giải quyết những vấn đề phát sinh và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp đã được thực hiện chủ động, theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề tại 12 đơn vị. Công tác tiếp xúc giữa các các đại biểu HĐND huyện với cử tri được thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND huyện thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện ban hành văn bản hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng tiếp xúc tại cơ sở, địa bàn dân cư nơi đại biểu ứng cử; theo dõi, tổng hợp kiến nghị của cử tri do đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện gửi về. Các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri được tiếp thu, phân loại, tổng hợp đầy đủ, trung thực và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo quy định.

 

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX đã xem xét 5 tờ trình, đó là: Tờ trình về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035; tờ trình kèm theo báo cáo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; tờ trình về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp huyện.

 

Buổi chiều cùng ngày, các Đại biểu tập trung thảo luận tại Tổ với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát vào các gợi ý thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

                                                                        PV

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832611

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 216