Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Khai giảng Lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới, khóa I năm 2024

Thứ tư, 13/03/2024 154 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

            Chiều 12/3, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng Lớp lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa I năm 2024. Đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học.

           Tham gia lớp học có 52 đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian 08 ngày, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển KT-XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

      Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản, quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới.

          Để lớp học đạt kết quả, đồng chí yêu cầu các học viên tham gia khóa học cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học tại Trung tâm./.

                                                                        Diệu Hoa

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847703

Trực tuyến: 40

Hôm nay: 2212