Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2023

Thứ hai, 16/10/2023 269 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 15/10, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2023 cho 96 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa III.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được học tập và nghiên cứu các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa III được tổ chức vào các ngày chủ nhật trong tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên mới thuộc các Chi bộ trường THPT, doanh nghiệp tham gia học tập.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đảng viên mới nắm và hiểu những kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới về nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào chính trị ở đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và hoạt động chính trị tại đơn vị, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832436

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 41