Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Huyện ủy Kim Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Thứ ba, 04/07/2023 391 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 3/7, Huyện ủy Kim Sơn tổ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; đại diện một số ban, ngành của tỉnh, đại biểu huyện Kim Sơn có đồng chí Bùi Xuân Diệu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ do đồng chí Trần Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày, chỉ rõ: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Sơn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong tổ chức thực hiện 3 khâu đột phá; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với 11/12 mục tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Xuân Trường – PBT HU, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật là công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Kim Sơn đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 250 đồng chí theo phân cấp quản lý; thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ; chú trọng việc bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định. Kết nạp mới 658 đảng viên, trong đó có 150 đảng viên là người có đạo.

 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng hữu cơ, gia tăng giá trị; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác ước đạt 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, huyện Kim Sơn hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Hội đồng thẩm định của Trung ương bỏ phiếu thông qua và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch có bước phát triển; năm 2023, giá trị xuất khẩu ước đạt 48 triệu USD, tăng 153,3% so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán được giao hàng năm.

 

Chất lượng giáo dục được nâng lên; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển; y tế, môi trường và an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính đạt kết quả cao; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm và duy trì.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ một số nội dung về công tác phát triển đảng viên, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn huyện Kim Sơn trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thống nhất nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể từ nay đến hết nhiệm kỳ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV đã đề ra, đồng chí đề nghị Huyện Kim Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung.

Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn giai đoạn 2022-2030. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức Lễ công bố huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

 

Công bố, công khai, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn đến năm 2040; chú trọng thu hút các nhà đầu tư lớn vào đầu tư các dự án trọng điểm khu vực ven biển, nhất là đầu tư cho du lịch, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ... đảm bảo theo quy hoạch và định hướng phát triển. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước khu vực bãi bồi ven biển.

 

Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tạo việc làm cho nhân dân, từng bước nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

 

Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là công tác xây dựng quy hoạch cán bộ; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Kim Sơn cần bám sát 5 nguyên tắc, đó là: Tập trung dân chủ; Tự phê bình và phê bình; Đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; Hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Bùi Xuân Diệu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Diệu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Để khắc phục các khuyến điểm, hạn chế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bùi Xuân Diệu yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Rà soát những mục tiêu chưa đạt để các giải pháp phù hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

                                                            Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847778

Trực tuyến: 33

Hôm nay: 2287