Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ hai, 06/12/2021

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ ba, 26/10/2021 59 lượt xem

Ngày 26/10, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.

Hội nghị được kết nối đến 25 điểm cầu trong toàn huyện. Đồng chí Bùi Xuân Diệu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì điểm cầu trực tuyến tại huyện. Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Điểm cầu trực tuyến tại 25 xã, thị trấn do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì.

Điểm cầu trực tuyến của huyện tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện

Hội nghị được kết nối đến 25 điểm cầu trong toàn huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và học tập, quán triệt, triển khai một số văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đó là: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 22-QĐ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Kết luận số 36-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW. 

Thông qua việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nhằm cung cấp kiến thức cho cán bộ, đảng viên về thực văn bản mới của Trung ương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Nguyễn Chinh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
441324

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 114