Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba, 09/07/2024 159 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 10 điểm ( 2 đánh giá )

Ngày 9/7, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức các điểm cầu trực tuyến Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mức đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị quán triệt tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Các đồng chí nguyên Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ nghỉ hưu trên địa bàn. Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện uỷ. Chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm chính trị huyện.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Tại điểm cầu 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trên 7.000 đại biểu tham dự là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, phó các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận; trưởng, phó chi hội các tổ chức chính trị - xã hội; Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên lãnh đạo xã, thị trấn đã nghỉ hưu và toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ các xã, thị trấn.

Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mức đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Hội nghị quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy định và Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại xã xã Kim Mỹ và xã Chất Bình .

                                                                        Diệu Hoa

 

Góp ý của nhân dân
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848459

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 277