Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Thứ ba, 28/11/2023 266 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố, các địa phương trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Kim Sơn.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Kim Sơn có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị; tại điểm cầu 25 xã, thị trấn có lãnh đạo UBND và công chức phụ trách lĩnh vực.           

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc  bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức Nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân và đất nước. Đồng thời, luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai. Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và kỷ luật cụ thể của các đơn vị, người đứng đầu trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin thêm về Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

                                                            Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1847765

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 2274