Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023

Thứ ba, 26/12/2023 233 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 25/12, tại Hội trường Huyện ủy, Phòng chính trị (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với Ban tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Kim Sơn năm 2023, trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra (8 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt huyện đã được công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, các cấp trong huyện đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các cấp ủy đã tăng cường thực hiện tốt công tác Tuyên giáo nói chung và công tác Tuyên giáo trong LLVT địa phương nói riêng, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên truyền nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương năm 2023, phương hướng phối hợp lãnh đạo năm 2024. Theo đó, năm 2023, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương giữa Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh với Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy được triển khai hiệu quả theo quy chế phối hợp đã đề ra. Đã chủ động chỉ đạo việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh. Phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, của Quân đội và địa phương trong tỉnh hình mới. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỳ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội, địa phương và các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức và tuyên truyền tốt Lễ đón nhận, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện tốt chế độ thông tin tỉnh hình chính trị, thời sự thế giới, khu vực, trong nước, các vấn đề nổi cộm mà nhân dân, LLVT quan tâm. Phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt và quản lý tư tưởng cán bộ, chiên sỹ LLVT, định hướng dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong công tác phối hợp hoạt động trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất những giải pháp tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2024, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác tuyên giáo. Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII; đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội và địa phương. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố; lực lượng 47 của các cấp tích cực phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên internet, mạng xã hội, kịp thời định hướng dư luận trước những thông tin trái chiều. Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh.

 

Nguyễn Chinh

 

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835486

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 1328