Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18

Thứ ba, 02/04/2024 145 lượt xem

“Đảng bộ các xã siết chặt quản lý trong thực hiện Luật đất đai, nợ xây dựng cơ bản, có cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng nếu xảy ra vi phạm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030; quan tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2024 cả về chất lượng và số lượng, nhất là việc kết nạp Đảng viên mới là người có đạo và trong các doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong quý II, phát huy ý chí, nghị lực, tinh thần kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách của cha ông trong 195 năm mở đất, 70 năm giải phóng huyện Kim Sơn” – đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18.

Đồng chí Mai Khanh,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đã góp ý vào Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024 của Huyện ủy, Dự thảo Báo cáo công việc Ban Thường vụ huyện ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 16, lần thứ 17 đến Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 19, đồng thời chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

 Trong quý I, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả khả quan: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, kịp thời; công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, đã kết nạp 165 đảng viên mới, đạt 65,5% chỉ tiêu. Kinh tế-xã hội của huyện phát triển ổn định; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai quyết liệt. Văn hoá xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Quốc phòng, an ninh, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và bảo đảm dự phòng theo quy định. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính được triển khai theo kế hoạch, đã tiến hành lấy ý kiến cử tri, kết quả có 17.853 cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 – 2025, đạt tỷ lệ 99,45%.

Thường trực HĐND huyện tổ chức 03 kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh năm 2024; ban hành Chương trình công tác năm 2024; Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện. Ban hành 17 Nghị quyết quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư công và chủ trương đầu tư dự án; đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035. Thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND huyện; các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND được triển khai thực hiện thường xuyên, theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

 Từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 16, lần thứ 17 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 18, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 13 phiên họp giao ban để cho ý kiến và chỉ đạo thực hiện 62 nội dung, nhiệm vụ không thường xuyên khác. Chỉ đạo thực hiện 39 nội dung, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các ban xây dựng Đảng và UBND tỉnh. Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ đã chỉ đạo ban hành 03 Chỉ thị, 02 Quy chế, 01 Chương trình, 21 Kết luận, 137 Quyết định, 290 Thông báo, 09 Kế hoạch, 11 Báo cáo, 07 Tờ trình và 89 Công văn chỉ đạo thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

 Trong quý II/2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai đúng tiến độ việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

                                                            Diệu Hoa

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487865

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 218