Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2023

Thứ năm, 14/12/2023 241 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 14/12, HĐND huyện Kim Sơn khóa XX long trọng khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định). Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu khai mạc kỳ họp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn trân trọng trích đăng nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện khóa XX.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp, tác động đến nền kinh tế nước ta, hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động, một số chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thị trường bất động sản trầm lắng Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chúng ta đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất rất cao và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được kết quả: Hoàn thành 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế - xã hội phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gia tăng giá trị; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại từng bước phục hồi và phát triển; huyện đã được thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2022, hoàn thành trước 02 năm so với kế hoạch tỉnh giao; văn hoá, xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ; đời sống Nhân dân ổn định; phần lớn Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực với các phong trào huyện phát động; an ninh, quốc phòng, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giải pháp tăng trưởng kinh tế được quan tâm, áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng hữu cơ được mở rộng; triển khai thực hiện nghị quyết của tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh, Kế hoạch của Huyện uý về phát triển bền vững kinh tế biển. Các quy hoạch lớn định hướng không gian phát triển, tạo tiền đề xây dựng, thu hút đầu tư đã được tổ chức công bỏ, công khai như: Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đề Bình Minh II đến Cồn Nổi, xây dựng Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phát Diệm...

Huy động nguồn lực được tiếp tục tập trung chỉ đạo, trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu đầu tư giảm, huyện đã tập trung các giải pháp để khai thác nguồn thu từ thuế, phí, tranh thủ tối đa nguồn đầu tư từ ngân sách cấp trên; quyết định chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư để tạo nguồn lực đầu tư đảm bảo cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành cao độ công tác GPMB để thi công các công trình dự án trên địa bàn; quản lý đầu tư xây dựng được chú trọng chẳn chỉnh ở cấp huyện và cấp xã.

Bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng luân chuyển tạo động lực phát triển, tạo chuyển biển tích cực trong thực thi công vụ, hành chính; xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo vì mục tiêu thực hiện có kết quả chủ đề công tác năm của tỉnh: "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính", chủ đề của huyện: "Đoàn kết, kỷ cương, chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới".

Hoạt động của HĐND huyện tích cực hơn, trách nhiệm cao trong việc quyết định những vấn đề thực tiễn đặt ra, cần kịp thời giải quyết. HĐND huyện đã tổ chức 5 kỳ họp, ban hành 37 nghị quyết để quyết định các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, phân bổ ngân sách, chủ trương đầu tư công và công tác cán bộ... Hoạt động chất vấn, chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc thực hiện cam kết sau trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ của huyện trong năm vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục: Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đạt thấp dẫn đến chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không hoàn thành dự toán năm đã đề ra, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn lực đến đảm bảo kế hoạch đầu tư đã xây dựng, dự kiến phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, nợ xây dựng cơ bản ở cấp xã còn cao, quản lý đầu tư có việc chưa đáp ứng yêu cầu. Hành vi vi phạm trong sử dụng đất đai, trong phòng chống cháy nổ... vẫn còn xảy ra, cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa còn chậm. Cách thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu có nơi, có việc chưa kịp thời, thiếu kiến quyết. Sự phối hợp giữa cấp với ngành, giữa các cơ quan đơn vị có việc chưa chặt chẽ. Còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, thiếu trách nhiệm, thiểu kiểm tra trong thực thi công vụ. Trình độ, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

Theo chương trình đã được HĐND huyện thông qua, tại kỳ họp này HĐND huyện xem xét, quyết định những nội dung chính sau đây:

Một là: Xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công năm 2023; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thông qua đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh và khu vực dự kiến mở rộng 2 thị trấn; quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư công, là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư đảm bảo triển khai các nghị quyết HĐND đã thông qua về chủ trương đầu tư, cải thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Hai là: Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; về kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; xem xét báo cáo kết quả công tác năm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện; các báo cáo của UBND huyện về kế hoạch sử dụng đất, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ba là: Nghe các báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn. Nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và dự kiến thông qua 16 nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và hoạt động của HĐND huyện.

Bốn là: Tại kỳhọp này, HĐND huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Đây là nội dung giảm sát quan trọng của HĐND, thể hiện sự đánh giá của HĐND huyện đối với kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Để đảm bảo yêu cầu và nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND huyện trân trọng đề nghị:

- Các vị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đóng góp ý kiến, đặc biệt phân tích nguyên nhân, kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; tham gia ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, tính khả thi, biện pháp tổ chức thực hiện..., làm cơ sở để HĐND huyện có quyết nghị đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu với tinh thần công tâm, khách quan và xây dựng.

- Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan của huyện chuẩn bị ý kiến giải đáp, trao đổi, giải trình làm rõ những nội dung đại biểu chất vấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tiếp thu và đưa ra những cam kết, kế hoạch cụ thể để giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.

- Thường trực HĐND huyện trân trọng đề nghị cử tri toàn huyện giành thời gian theo dõi kỳ họp, nhất nhất là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn, quan tâm và góp ý đối với hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và UBND huyện.

Với tinh thần như vậy, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính chúc các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832532

Trực tuyến: 47

Hôm nay: 137