Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 14/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Đảng bộ huyện Kim Sơn: “Trái ngọt” sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực

Thứ ba, 31/10/2023 277 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, Đảng bộ huyện Kim Sơn chủ động xây dựng các Chương trình, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện Kim Sơn đổi mới việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực, địa phương cụ thể...Giao nhiệm vụ cho MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng kế hoạch, phổ biến, triển khai các chủ trương lớn của địa phương đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội, trong đó tập trung vào việc xây dựng huyện nông thôn mới.

Hiện nay, 23/23 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thị trấn Phát Diệm và Thị trấn Bình Minh đạt chuẩn đô thị văn minh; xã Đồng Hướng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỉ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đạt 99,53%. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 57,2 triệu đồng/người/ năm. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm xuống còn 1,24%. 

Tổng nguồn vốn huy động từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay là trên 7.000 tỷ đồng. 100% tuyến đường của huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định; hơn 250 km có rãnh thoát nước, vỉa hè; lắp đặt 270 km đường điện chiếu sáng, trồng trên 150 km đường hoa, cây xanh ven các trục đường và ở các khu dân cư. Hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ liên xã, đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân và đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. 99,8% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; hơn 97% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát; 78/78 trường học đạt chuẩn quốc gia; 277 thôn, xóm có địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao... Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Sơn vui mừng phấn khởi đợi chờ ngày huyện được đón Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2023. 

Khu hành chính mới của huyện.

Với phương châm “đổi mới, thiết thực, hiệu quả” công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở không ngừng được đổi mới. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đảm bảo thường xuyên, sâu rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Với đặc thù có đông đồng bào Công giáo, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đề ra mục tiêu kết nạp 1.000 đảng viên mới, trong đó 100 đảng viên là người theo tôn giáo.

Đến nay, toàn huyện đã kết nạp 667 đảng viên mới, đạt 66,7% mục tiêu của cả nhiệm kỳ, trong đó có 170 đảng viên là người theo tôn giáo, vượt xa chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra, tiêu biểu là các địa phương như: Hùng Tiến, Ân Hòa, Kim Hải.

Cùng với việc phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện Kim Sơn xác định công tác cán bộ là một trong ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn của địa phương, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhằm đảm bảo chặt chẽ, công khai trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đặc biệt, việc điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm, thực hiện bài bản, ngày càng đi vào nền nếp. Huyện ủy Kim Sơn đã điều động, luân chuyển 77 đồng chí giữ chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và 25 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Toàn huyện có 15/25 Bí thư Đảng ủy và 8/25 Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương. Qua đó, góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ trong công tác cán bộ ở một số địa phương; đổi mới phong cách làm việc của bộ máy chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ hợp lý hơn. 

Các cán bộ được luân chuyển, điều động đều là những cán bộ trẻ có năng lực, từ đó tạo môi trường để cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách.

Từ việc làm tốt công tác cán bộ, phát triển đảng viên đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Kim Sơn ngày càng vững mạnh. Năm 2022, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt đạt 70,6%. Tỉ lệ chính quyền cơ sở, các cơ quan trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2022 đạt 89,1%; năm 2023, ước đạt 90%, vượt mục tiêu nhiệm kỳ đề ra. 

  Tự hào về quê hương Kim Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển. Phấn khởi trước những kết quả đã được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Sơn càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. 

Kim Sơn đang có những chuyển biến tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội.

Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tập trung triển khai thực hiện việc sáp nhập xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Làm tốt công tác giám sát thường xuyên để chủ động nắm tình hình, những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. MTTQ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những “trái ngọt” trên các lĩnh vực của huyện nhà đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ sẽ góp phần củng cố tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân miền quê “Núi Vàng” trên bước đường đi tới./.

                                    Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1835488

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 1330