Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024

Thứ năm, 21/03/2024 536 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị huyện Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao thưởng cho các học viên xuất sắc.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024 có 52 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở, lớp được tổ chức từ ngày 12/3 đến ngày 21/3/2024.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 84% học viên đạt loại khá giỏi, 5 học viên được tập thể lớp bình bầu là học viên xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương những kết quả học tập mà học viên đạt được, đồng thời đề nghị học viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động ở đơn vị công tác, nơi cư trú, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                            Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832546

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 151