Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

94 năm – Lời ca dâng Đảng

Thứ sáu, 02/02/2024 549 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 94 năm qua đã chứng minh rằng: sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách, không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Sơn luôn phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, viết nên trang sử vẻ vang của quê hương, dân tộc, hun đúc truyền thống anh hùng của vùng đất trung kiên; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân làm mục đích cao cả. Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng chiếm nước ta một lần nữa, thù trong giặc ngoài cấu kết với nhau, âm mưu tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ, đẩy đất nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Trong bối cảnh đó, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng. Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh anh dũng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Thời kỳ 1954-1975, Miền Bắc xây dựng XHCN, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ, làm nên một "Điện Biên Phủ trên không". Ở miền Nam, lần lượt làm thất bại các chiến lược quân sự của Mỹ. Thắng lợi vĩ đại của cuộc tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tiến bước vững chắc trên con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vị thế đối ngoại của đất nước được nâng cao. Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện nhà sớm được hình thành, rèn luyện trong đấu tranh cách mạng và trưởng thành nhanh chóng. Ngày 06/6/1947, tại Đình Thượng làng Tuy Lộc, xã Trưng Nhị (nay là xã Yên Lộc), gồm 21 đảng viên, đồng chí Mai Văn Tiệm được chỉ định là Bí thư Huyện ủy lâm thời. Đây là sự kiện chính trị mang tính lịch sử, là bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng ở huyện, gánh vác sứ mệnh cao cả - lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân Kim Sơn chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong giai đoạn mới thành lập, các thế lực phản động trong huyện đẩy mạnh các hoạt động phá hoại, gây mất đoàn kết lương giáo. Với chủ trương linh hoạt, mềm dẻo, Huyện ủy Kim Sơn đã triển khai kế hoạch bám trụ địa bàn, bám dân, bám đất, vừa xây dựng và củng cố lực lượng vững mạnh vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vững vàng lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược và giải phóng hoàn toàn Kim Sơn vào ngày 30/6/1954.

Trong những năm tháng sôi sục cùng cả nước chống Mỹ, Đảng bộ Kim Sơn tiếp tục được tôi luyện bản lĩnh cách mạng, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về số lượng, chất lượng đã lãnh đạo nhân dân Kim Sơn giành những chiến công trên cả hai mặt trận vừa chiến đấu, vừa sản xuất và chi viện tối đa sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” đã được nhà nước tặng thưởng.

Tuy còn những khó khăn nhưng có thể khẳng định rằng Đảng bộ, quân, dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt hầu hết các mục tiêu kinh tế-xã hội và có bước phát triển mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát, đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Trong quá trình cách mạng, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên thường xuyên được chăm lo, rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương.

Diện mạo khu hành chính mới của huyện ngày càng khang trang, hiện đại.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện cùng cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, trên các lĩnh vực, được Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao, nổi bật là huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với kế hoạch Tỉnh giao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ; công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt kết quả tốt, là huyện đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng với 103,6% - vượt chỉ tiêu đề ra, đã kết nạp được 02 chức việc, 01 chủ doanh nghiệp vào đảng, là điểm sáng của tỉnh Ninh Bình trong công tác phát triển đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được chú trọng; thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đôi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong phát triển kinh tế, xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, quyết liệt nên kinh tế của huyện đạt kết quả khá toàn diện, hoàn thành 11/12 chỉ tiêu năm, trong đó hoàn thành vượt mức 08/12 chỉ tiêu. Tổ chức thành công Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Sản lượng lương thực có hạt đạt 100.610 tấn; sản lượng thủy hải sản đạt 36.295 tấn. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 200 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 61 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 21,64% so với số hộ nghèo rà soát cuối năm 2022. Các chỉ tiêu về y tế như: mức giảm tỷ lệ sinh bình quân hằng năm, số bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi, suy dinh dưỡng thể thấp còi, tỷ lệ bao phủ BHYT đều vượt chỉ tiêu. 100% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng nhà văn hóa xã, xóm trong năm đạt chỉ tiêu đề ra. Kim Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI năm 2023 với số điểm 80,03 điểm.

Những kết quả mà huyện nhà đạt được như một “Lời ca dâng Đảng”, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Kim Sơn sẽ càng vững mạnh, tiếp tục bước trên con đường phát triển với bản lĩnh của những người con vùng ven biển, biến lau sậy bùn lầy thành đất đai trù phú, giữ vững tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện nhà ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, Đảng bộ, quân, dân huyện Kim Sơn bước vào năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự hào và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, ra sức rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng huyện Kim Sơn ngày càng  giàu mạnh, văn minh.

                                                Diệu Hoa

           

 

                                                                                                                            

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832615

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 220