Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ bảy, 21/05/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Huyện ủy

Tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thứ hai, 05/02/2018

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH12 ngày 12/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo . Ban thường vụ Huyện ủy ra Công văn số 1003-CV/HU về tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hộ trợ và pháo. 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
543258

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 41