Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Đảng bộ xã Lai Thành đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thứ tư, 27/03/2024 404 lượt xem

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thời gian qua, Đảng bộ xã Lai Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã Lai Thành có 400 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 24 chi bộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trước đây và nay là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng chi bộ và được lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Đảng ủy xã Lai Thành chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương.

Đồng chí Trương Văn Trưởng, Bí thư Đảng bộ xã Lai Thành cho biết: Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, Đảng bộ xã chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học và làm theo Bác thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã; tổ chức hội nghị chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các chi bộ trực thuộc, các hội đoàn thể và đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện các phần việc noi gương theo Bác. Nội dung đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao, tạo động lực tích cực để từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nỗ lực phấn đấu, rèn luyện.

Việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ xã Lai Thành luôn gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự được lan tỏa trong toàn Đảng bộ, giúp nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quân sự quốc phòng của xã Lai Thành luôn được đảm bảo.

Đảng bộ xã Lai Thành cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, xã đã huy động sự tham gia của các đồng chí Đảng ủy viên, các hội đoàn thể, nhất hội viên Hội Cựu chiến binh vận động, tuyên truyền đến từng gia đình, từng thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; triển khai thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, những năm qua xã Lai Thành là một trong những địa phương của huyện vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả cụ thể, năm 2023 xã đã có 30 công dân nhập ngũ/19 chỉ tiêu được giao; năm 2024 có 28 công dân nhập ngũ/20 chỉ tiêu được giao.

Trong phát triển nông nghiệp, bám sát Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của Đảng ủy và các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích đất canh tác. Năm 2023, toàn xã cấy 1.133,6 ha lúa, đạt sản lượng 2.662 tấn, giá trị ước đạt 63,7 tỷ đồng. Cùng với đó, xã vận động nhân dân phát triển đa dạng các ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, giá trị ước đạt 405tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 46,5 triệu đồng/người/năm.

Trường Tiểu học Lai Thành A học đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt".

Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa việc học và làm theo Bác sát với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác. Cụ thể, các trường học phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt".  Mặt trận Tổ quốc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”; “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “5 có 3 sạch”Đoàn Thanh niên với phong trào xung kích chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng cổng trường an toàn, Xanh-Sạch-Đẹp; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”; Hội Nông dân với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,61%; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Đảng bộ nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Có thể khẳng định, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã Lai Thành. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487906

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 259