Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ bảy, 21/05/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm2018

Thứ bảy, 04/05/2019 249 lượt xem
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 
Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng nhân dân huyện Kim Sơn ngày 19 tháng 12 năm 2017: số 09/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; số 10/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018; số 11/NQ-HĐND về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2018;
 

UBND huyện Kim Sơn, công khai thuyết mình tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán chi ngân sách huyện quý I năm 2018 như sau:  Nội dung báo cáo công khai 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
543260

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 43