Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 23/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Thực hiện niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ tư, 06/03/2024 1215 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Theo Phương án số 02/PA-UBND tỉnh Ninh Bình ngày 01/2/2024 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2025. Huyện Kim Sơn có các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Phương vào Thị trấn Phát Diệm. Kết quả sau khi điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Phát Diệm sẽ có diện tích tự nhiên 7,52km2, quy mô dân số 18.863 người; Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim Hải và phần đất bãi bồi ven biển khu vực đơn vị quân đội 1080 quân đoàn I (cũ) vào Thị trấn Bình Minh. Kết quả sau khi điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Binh Minh sẽ có diện tích tự nhiên 17,65km2, quy mô dân số 8.290 người.

Cử tri xã Lưu Phương xem danh sách cử tri lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính tại trụ sở UBND xã.

Các xã Lưu Phương, Kim Hải, thị trấn Phát Diệm và thị trấn Bình Minh đã tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính tại nhà văn hóa các xóm, tổ dân phố, trụ sở UBND xã và thị trấn. Sau khi niêm yết danh sách cử tri trong vòng 30 ngày (từ ngày 27/2/2024 – 27/3/2024) các xã, thị trấn trong diện sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri thời gian từ 28/3/2024 – 30/3/2024.

 Việc lấy ý kiến của tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025 đảm bảo thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, huyện Kim Sơn và các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp sẽ tiếp tục triển khai các bước theo đúng lộ trình Kế hoạch của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Nguyễn Chinh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1788613

Trực tuyến: 44

Hôm nay: 1923