Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 24/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kim Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ sáu, 03/06/2022 1332 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Do vậy, huyện Kim Sơn đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương.

 

Năm 2021, xã Như Hòa xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn. Để có được kết quả trên, với quan điểm tất cả đều hướng tới sự hài lòng của người dân, xã đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã để thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công tác, thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức của xã thay đổi tác phong, lề lối làm việc nên Như Hòa hầu như không có hồ sơ tồn đọng, ít có hồ sơ xử lý trễ hẹn.

Giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được huyện quan tâm thực hiện

 

Nhằm nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, huyện Kim Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Theo đó, thực hiện công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn gắn thực hiện chủ đề chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy với những nội dung, phần việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

 

Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở vật chất trong CCHC được huyện quan tâm, hiện Trung tâm 1 cửa liên thông của huyện có diện tích 119m2, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn được bố trí tại trụ sở UBND với địa điểm thuận tiện, thông thoáng với diện tích trên 40m2. Thiết bị phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính như: hệ thống bàn quầy, máy tính, máy in, hệ thống mạng, hệ thống mã vạch, màn hình cảm ứng, máy điện thoại cố định…được quan tâm đầu tư tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc, tạo sự thuận lợi tiện ích trong giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử và công tác xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số. Hiện 100% các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã đã sử dụng mạng LAN và mạng Internet băng thông rộng cáp quang, sử dụng máy tính, phần mềm chuyên dụng nhằm thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang trao đổi, khai thác xử lý văn bản trên môi trường mạng. Đến nay, phần mềm quản lý văn bản iOffice được kết nối với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng, chuyên môn và các xã, thị trấn trong huyện, 100% văn bản đi và đến được xử lý trên môi trường mạng. Đồng thời, UBND huyện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó, số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 1, 2, 3 và 4: Niêm yết trên phần mềm Dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/ và trên Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ www.kimson.ninhbinh.gov.vn với 255 TTHC của huyện, cấp xã 123 TTHC. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin, thuận cho nhân dân thực hiện các TTHC, tiết kiệm được thời gian và kinh phí.

 

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tạo niềm tin với nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, huyện Kim Sơn chỉ đạo Trung tâm 1 cửa liên thông huyện và các xã, thị trấn công khai quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử theo quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các xã, thị trấn, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt việc chấp hành thời gian, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc tiếp công dân. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện và bộ phân tiếp nhận, trả kết quả cấp xã.  Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hành nhiệm vụ đều ăn mặc lịch sự, gọn gàng, tận tình hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Bên cạnh đó, huyện Kim Sơn cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC các đơn vị, các xã, thị trấn. Trong năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện đã tiếp nhận hơn 3.700 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 100%, tạo sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Những kết quả bước đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Nguyễn Chinh

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1788845

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 225